Endodontologie - Wortelkanaal

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een wortelkanaalbehandeling, ook wel kanaalbehandeling, endodonto-logische behandeling of zenuwbehandeling genoemd, is een tandheelkundige bewerking, waarbij de pulpa van het wortelkanaal van een tand of kies verwijderd wordt en de ontstane ruimte wordt opgevuld. Het gat dat de tandarts heeft moeten maken wordt daarna gevuld.

 

Reden om een wortelkanaalbehandeling te doen: 

   * Pulpitisof tandpijn: veroorzaakt door cariës, diepe vulling, trauma

   * Necrose van de zenuw (pijnloos afsterven van de zenuw) door cariës, diepe vulling, trauma

   * Periapicaal abces

   * Voorbereiding voor prothetisch herstel (kroon met stiftopbouw, overkappingsprothese, ...)

   * Nabehandeling bij tandreïmplantatie  

 

Het hoofddoel van een kanaalbehandeling is het desinfecteren en hermetisch afsluiten van de wortelkanalen en pulpakamer. Hiervoor zijn meerdere preparatietechnieken, vultechnieken en materialen mogelijk.

De verschillende kiezen hebben een verschillend aantal (wortel)kanalen. De bedoeling is om deze allen te traceren en schoon te maken. Om dat de ingangen van de kanalen zeer klein zijn wordt er vaak gebruik gemaakt van een loepbril met verlichting. Deze vergroot het beeld en vereenvoudigd het proces.

Zeer belangrijk is het gebruik van desinfectiemateriaal tijdens de behandeling. De meest gebruikte zijn natriumhypochloriet, chloor-hexidine en EDTA. Dit dient om zoveel mogelijk bacteriën in de kanalen te doden. Indien dit onvoldoende gebeurt, heeft men later meer kansen op een periapicaal abces. De desinfectievloeistoffen moeten goed ter plaatse komen en daarom worden de kanalen verbreed (ze worden geprepareerd). Dit gebeurt met speciale fijne vijltjes op een mechanische of handmatige manier.

Wanneer de kanalen goed gedesinfecteerd zijn, tot op de punt van de wortel, moeten de kanalen gevuld worden. Gutta Percha in combinatie met een speciaal cement wordt het meest gebruikt als vulmateriaal. MTA is een relatief nieuw product dat voor een aantal indicatiegebieden gebruikt wordt. Voor het opvullen van de kanalen zijn er verschillende technieken waarbij zowel koude als verwarmde Gutta Percha kan gebruikt worden. Wat in al deze technieken essentieel is, is het condenseren (het aandrukken) van de Gutta Percha. Dit aandrukken is dan weer belangrijk voor de hermetische afsluiting zodat de bacteriën niet opnieuw in de kanalen kunnen binnen dringen. Indien de kanalen volgens de regels der kunst geprepareerd, gedesinfecteerd en gevuld zijn, moet men ook de tand nog goed opvullen. Dit kan met een vulling of een kroon. Ook hierbij is de afsluiting zeer belangrijk om geen reïnfectie te krijgen.

Om meer retentie te creëren voor de vulling die we na de wortelkanaalbehandeling plaatsen is het soms nodig om een of meerdere stiftjes te plaatsen in een van de gevulde kanalen. Dan wordt er weer wat van de Gutta Percha weggenomen om zodoende ruimte te maken voor bijvoorbeeld een (glasvezel)stiftje. Deze zorgt dan voor extra houvast voor de nieuwe vulling.

Vaak raad uw tandarts u ook aan om in een later stadium de behandelde tand of kies te voorzien van een kroon. Dit omdat door de wortelkanaalbehandeling vaak veel tandmateriaal is verdwenen. Er bestaat dan een grotere kans op breuk. Deze breuk zou uiteindelijk als nog kunnen resulteren in het verlies van het element.