Klachten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doe uw mond open!

Komt het een keer voor dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

  
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen of een email sturen via de website van het ANT: https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de ANT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.
 
 
Maar samenwerken aan een oplossing is altijd beter!