Bleken

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleken van tanden (Engels: bleaching) heeft als doel de tandkleur witter te maken. Bij het bleken wordt een product gebruikt dat de natuurlijk intrinsieke tandkleur wijzigt.

Het bleken van tanden is een procedure binnen de tandheelkunde. Veel mensen beschouwen witte tanden als een aantrekkelijk deel van de glimlach. Het melkgebit van een kind is witter dan het volwassen gebit dat volgt. Naarmate de leeftijd stijgt zal het volwassen gebit donkerder worden. De verdonkering is een gevolg van veranderingen in de minerale structuur van het gebit, waarbij het glazuur minder poreus wordt. Het gebit kan ook donkerder worden door bacteriën, voeding en tabak.

Doordat witte tanden onderbewust geassocieerd worden met jeugd, wordt er door veel mensen naar verlangd. Door de verspreiding van de Amerikaanse cultuur werd dit fenomeen nog nadrukkelijker.

Tanden bleken blijkt na verschillende wetenschappelijke experimenten volstrekt veilig te zijn. Er is lang gedacht dat bestanddelen uit de bleekgel het glazuur van tanden zou aantasten, maar inmiddels is duidelijk dat een glas sinaasappelsap het glazuur meer aantast dan een volledige bleek-behandeling met Carbamideperoxide, het meest populaire hoofd-bestanddeel voor het bleekproces in Nederland. Wel kan het zo zijn dat Uw tanden een aantal dagen wat gevoeliger zijn voor temperatuursverschillen en er wordt u ook aangeraden om de eerste week geen koffie, thee, wijn en sigaretten te gebruiken. Dit om versnelde verkleuring te voorkomen.

Bleken bij de tandarts (in-office bleaching) gebeurt steeds op basis van een gel, met een hogere concentratie van het hoofdbestanddeel. De gel wordt toegepast in combinatie met bleeklamp (warmte en licht versnelt de reactie) of gel in combinatie met KTP-laser (de juiste golflengte zorgt voor een fotochemische reactie). De procedure neemt een aantal uren tijd in beslag.
Er moet echter wel rekening worden gehouden met de eventueel reeds aanwezige vullingen in de fronttanden. Deze zullen niet mee bleken en zullen dus bij een te groot kleurverschil vervangen moeten worden.
Wat hierboven vermeld werd, gaat over het vitaal bleken van tanden . Bij het bleken van ontzenuwde tanden, avitaal bleken genoemd, worden deze tanden, in tegenstelling tot het vitaal bleken, van binnen naar buiten gebleekt door het tijdelijk aanbrengen van een bleekstof (natriumperboraat) in de pulpaholte. Deze zal dan na enkele herhalingen van binnenuit op de juiste kleur komen, waarna er weer een vulling geplaatst kan worden. Als dit uiteindelijk nog niet tot het gewenste resultaat leidt, moet er aan een facing worden gedacht.
 
Beide behandelingen worden toegepast bij ons in de praktijk.

Graag geven wij u uitleg over de mogelijkheden.